Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на БГРК - 2018

Важни теми и въпроси свързани с клуба
Потребителски аватар
Danyna
Потребител
Мнения:1293
Регистриран:ср май 07, 2008 1:31 pm
Местоположение:Plovdiv
Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на БГРК - 2018

Мнение от Danyna » ср дек 20, 2017 7:43 pm

П О К А Н А

УС на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) на свое редовно заседание проведено на 10.12.2017 г. взе решение на основание чл. 43 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ за свикване на Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на сдружението на 21.01.2018 г. от 10,30 ч. при следният
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г.
Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г. и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на сдружението.
2. Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г.
Проект за решение: Приема отчета на КС за дейността му през 2017 г. Освобождава от отговорност членовете на КС на сдружението.
3. Промени в устава на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
Проект за решение: Приема предложените промени в Устава на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
4. Смяна на седалището и адреса на управление на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
Проект за решение: Приема решение за смяна на седалището на сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) от град София в град Пловдив. Приема решение за промяна на адреса на управление на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) от гр. София, ж.к. Дианабат, бл.10, вх.в, ет.5, ап.60 с адрес гр.Пловдив, бул. Асеновградско шосе 1.
5. Избор на Управителен съвет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК), Председател и Зам.председател на УС.
Проект за решение: Избира 5 /пет/ члена на УС, Председател и Зам.председател на УС.
6. Избор на Контролен съвет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
Проект за решение: Избира 3 /три/ члена на КС и Председател на КС.
7. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2018 г.
Проект за решение: Приема проекто-бюджет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2018 г.
8. Разни
ОС ще се проведе на адрес: Ресторант „Бодега“, град София, ул.“Цар Асен“№ 6.
При липса на кворум в посоченият час заседанието на ОС ще се проведе на посочената дата и място от 11,30 ч.
Всички материали по посочения Дневен ред на ОС са достъпни при поискване за членовете на адреса на седалището и адреса на управление на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).

Председател на УС на БГРК

Заключена